logo

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ ĐÔNG SƠN

Văn phòng & kho: 201/8 Vườn Lài, phường An Phú Đông, Quận 12, Tp HCM

Hotline

0931 337 190

Liên Hệ

Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ:

Nhân viên kinh doanh:

  • Hotline: 0931 337 190
  • Tell : 028 2211 7129

Địa chỉ văn phòng/ kho: 201/8 Vườn Lài, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3918.228840136318!2d106.6849769296808!3d10.870191669415366!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x317529ea43a30011%3A0x13c6b815eccfe9cf!2zQ8O0bmcgdHkgVE5ISCBUaGnhur90IGLhu4sgdsOgIEPDtG5nIG5naOG7hyDEkMO0bmcgU8ahbg!5e0!3m2!1svi!2s!4v1659145127741!5m2!1svi!2s" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade">
0931 337 190